bopr17441

Forsiden Bonde-Practica 1744

Fra blok-bog til blog-bog.

Kort introduktion til Bonde Practica

Per-Olof Johansson

Den første kendte danske Bonde-Practica udkom i 1597, men den første bog med denne titel udkom i Tyskland allerede i 1508. Den danske er en oversættelse af den endelige tyske redigering, som fandt sted omkring 1530. Den kan imidlertid ikke i 1597 have virket som en ny bog i Danmark. Mange af versene og mange af billederne kan genfindes på kalendere, i salmebøger og i de såkaldte planet-bøger. Planetbøgernes oprindelse skriver sig tilbage fra før bogtrykkerkunstens opfindelse. Udvalgte sider fra et håndskrift med kalendere, nemlig afsnittet med billeder af det liv, som blev ”styret” af planeterne blev omsat til træsnit og aftrykkene sat sammen i en bog, som fik navnet blok-bog. Et sådan afsnit med planeterne indgår i Bonde-Practica, deraf titlen til denne introduktion til udvalgte stykker af Bonde-Practica i en blog på nettet: Fra blok-bog til blog-bog.

I Sverige kender alle mennesker bogen Bonde-Practica. Eller har hørt om den. Læser man om vejret i en svensk avis, er det ganske almindeligt, at der henvises til den. Den er kommet i flere forskellige udgaver hele 1900-tallet igennem. I 60’erne og 70’erne udkom en udgave i over 100.000 eksemplarer. Den Bonde-Practica, som de svenske bønder stillede op som autoritet jævnsides med præsten, er en lille bog på 100 sider. Den handler om, hvordan vejret skal blive, men også om mange andre ting. Man kunne også sige, at den handler om, hvordan man skal årelade, om hvor og hvornår. Man kan også sige, det er en folkelig astrologibog. Ja hvad de har, de svenskere.

Imidlertid er den svenske Bonde-Practiea kun en amputeret udgave af den danske, tilmed dårlig oversat. Billedløs, så man har måttet lave moderne billeder til den. I Danmark kan dens levetid føres 100 år længere tilbage. Over 75 år efter sidste danske udgave var udkommet, var kendskabet til den i Danmark stadig så udbredt, at den humoristiske kalender Oldfux brugte 14 sider på en festlig parodi over den.

Hvad er det? tænker man, når man står med en Bonde-Practica i hånden. Man lader siderne passere revy. Aha! Det er noget med horoskoper, lad os nu se, jeg er født i fiskens tegn….og så er man på krogen: ”Et barn som er fød under fisken har et middelmådigt legeme og hals, et stort ansigt og får et ar eller tegn bag på. Han er gerrig og gider meget ædet og drukket, og taler meget….” .

Jeg læser horoskoper, men jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg glemmer dem lige så hurtigt igen. Mærkeligt man bliver ved, ikke sandt, de ligner jo alle sammen hinanden osv. Imidlertid, Bonde-Practicas horoskoper tilføjede en hidtil ukendt tidsdimension til læsningen med en utilsigtet, men ikke mindre effektiv komisk virkning. Bagsideteksten står på forsiden. Den fuldstændige titel på bogen lyder nemlig: Bonde-Practica eller Vejr-Bog, hvoraf man kan kende det ganske års stedsevarende forløb og vejrlig, fra år til år. Nu på ny forbedret og med mange skønne figurer beprydet.

I en tilsyneladende kaotisk blanding, bringer den så måned for måned råd om, hvad bonden skal gøre, hvilke tegn han skal give agt på osv. Både i prosa og vers, og det er måske disse vers, der mere ned noget andet gør bogen så charmerende. Hør om svaler:

Det er foruden bedrageri vist og sand,
at når svalerne flyver på vand,
og med deres vinger der udi slå,
en stor regn vi visseligen få.

Eller hør her om februar, hvis navn er FEBRUARIUS eller Blidemåned:

Jeg frygter for kuldene yderste magt,
til skoven at skove tager jeg i agt.
En foret skind-kjortel min ryg jeg nu yder,
den varmer mit legem og kulden forbyder.

Man kan forestille sig, at bogen er blevet brugt som et supplement til almanakken. Almanakkens tørre oplysninger er blevet uddybet, enten til underholdning eller faktisk brug. Indtil 1832 var den officielle almanak nemlig fyldt med astrologiske tegn om, hvordan vejret ville blive, hvornår man skulle lade sig årelade osv. Halvtreds år før havde man måttet opgive at reformere almanakken, fordi reformen medførte et katastrofalt lavt salg!

En dansk Bonde-Practica uden billeder kendes ikke. Særlig dominerende er månedsbillederne, ikke mindst fordi de i de fleste udgaver bringes to gange!. De er blevet en slags varemærke, som sammen med selve navnet ”Bonde-Practica” blev stjålet til bøger med vidt forskelligt indho1d. Selv bøger, som advarede bønderne mod at fæste lid til Bonde-Practica, måtte først lokke den sure pille ned med det søde navn!

I oplysningstiden, hvor al lærd astrologi helt var slået af marken, i hvert fald i Danmark, kunne naturligvis ingen sand ven af folket betragte Bonde-Practicaens udbredelse med ro i sindet. Skønt åreladning fortsatte til op i 1900-tallet, var de astrologiske begrundelser for at årelade forsvundet et par hundrede år før. I Holbergs komedier gøres der mange steder løjer med stjernetydere og de åreladende barberer. Som f.eks. i ”Sganarels rejse til det filosofiske land”, hvor Sganarel beder en astrologus hjælpe sig op. Astrologen svarer, som har han en Bonde-Practica ved hånden: “Det gør mig hjertelig ondt. Jeg er pligtig til at hjælpe min næste. Jeg beder alene om lidt tålmodighed, indtil jeg får efterset udi min astrologiske bog, om man udi denne måned og på denne dag i måneden må foretage sig noget af vigtighed!”

I 1797 udkom en populærvidenskabelig bog om kalenderen, som med jævne ord forsøgte at mane astrologien og horoskoperne i jorden. Den hed “Den oprigtige Almanakmand”. Den er affattet som en dialog mellem almanakmanden (folkeoplyseren) og August (almuen), hvor denne sidste ved sokratisk spørgemetode ledes fra sin tidligere, forkerte opfattelse, til den nye rigtige, “uden snurrepiberier”. Der går et lys op for August: “Ak, du gode Gud! Og hvad forestillinger gør ikke den enfoldige sig om denne række af forkortningstegn! Når altså den almindelige mand ser Krabbens Tegn i almanakken og derover siger: i dag regerer Krebsen, så betyder det slet intet andet, end at i dag ser vi månen, fra jorden af, iblandt de stjerner, som hører til det distrikt på himlen, som vi kalder Krebsen. Er det ikke så?”

Det lykkedes at reformere den officielle almanak, hvilket ikke forhindrede de privat udgivere i at køre videre med de astrologiske tegn, selv om man gav astronomiske forklaringer på konjunktion og opposition. Man tilføjede bare: ”For øvrigt har planeternes stilling indbyrdes eller til sol og måne ingen særlig betydning, hverken med hensyn til ondt vejr eller storm eller til menneskenes skæbne, eller deslige hvad fordum overtroen har fortalt.” (Flinchs almanak i 1873.) Men havde man en gammel Bonde-Practica i huset, lod sammenhængen sig stadig forstå på en anden måde.

Igen og igen blev den gamle Bonde-Practica trykt til og med 1804. Der kendes i hvert fald 20 udgaver. At det virkelig var på landet de fandtes, kan man ikke vide så meget om. Det eksemplar fra 1754, jeg er i besiddelse af, kan stedfæstes til en bondeslægt på Langeland. Det fandtes i øvrigt sammen med en mængde gamle almanakker, der bar præg af flittig brug, samt en af skillingsviser sammensyet visebog. Men man kan selvfølgelig ikke vide om bogen har tilhørt slægten al sin tid, selv om man finder det sandsynligt.

Hvad en bondemand har haft ud af at læse Bonde-Practica er en ting. Hvad kan et moderne menneske have ud af det? Ja for det første det selv samme som ved at læse det ugentlige horoskop. Men der ud over – også noget mere. Det kan være oplevelsen af det gamle sprog, noget poetisk. Eller det kan være opdagelsen af, at horoskoperne kun er et lille hjørne i en gammel tro på, hvordan verden er indrettet.

Advertisement