You are currently browsing the monthly archive for april 2009.

 

Katalogseddel, Danske Samling KB

Katalogseddel, Danske Samling KB

 

 

 California State Library er ved siden af lignende bestræbelser fra andre kanter, i gang med et kæmpeprojekt til digitalisering af alverdens bøger,

 Open Library.

 

Netop i dag giver disse bestræbelser sig udtryk i en kronik i Politiken, hvor toppen af kulturbevaringspyramiden med direktøren for Det Kongelige Bibliotek i spidsen fortæller om de danske tiltag og formaner til forøget indsats.

Tænk at det skal føles nødvendigt at danne en sådan falanks for at tro på, at der er politikere og offentlighed, som hører efter. Men de har nok ret her i.

Jeg, en amatør fra landet, genudgav i 1975 ’Bonde-Practica eller Veyr-Bog’, som alle der jævnligt læser med på denne blog næppe kan undgå at vide. Faktisk var IT opfundet den gang, selvom vi kaldte det EDB.

Jeg stiftede i forbindelse med mit studium af den bog bekendtskab med ’Danske Katalog’ på Det Kongelige Bibliotek, hvilket var ret spændende. Men alligevel var det muligt at tænke også dengang, og jeg finder det derfor interessant i dag at trække en illustration og billedteksten frem i dag til beskuelse.

 

Billedtekst i Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975

Billedtekst i Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975

 En kendt forsker drillede mig med denne tekst. Det ville aldrig ske!

Meget er der dog sket, for meget af det, jeg måtte til København for at finde ud af, kan nu efterforskes i REX på KB’s hjemmeside. Men faktisk kunne man godt allerede dengang have lagt en plan og fulgt den, hvis man havde været lidt fremsynede.

Hvis man skal tro kronikken, var man sendrægtige i optrækket. Hvorfor mon? Mon ikke forslagene har været der, men alt for mange, hvis IT-kendskab strakte sig til at sende en mail, har stillet sig i vejen, ude af stand til at se perspektivet i forslagene. Nu kan der så argumenteres med, hvad der gøres i udlandet, og det tæller mere end hjemlig fornuft.

Hvad jeg mangler i kronikken, er en henvisning til projekt Runeberg og f.eks. Open Library, hvor det er muligt for enhver at give sit bidrag. Nu handler kronikken om at promovere det af kronikørerne søsatte projekt – men så kunne man forestille sig, at man havde kulturjournalister, der satte os ind i de videre muligheder, der ligger lige for næsen af os.

Hvad angår Bonde-Practica, som stod i Open Library med en standard forside, ja så kunne jeg selv gå ind og uploade den rigtige, og den dag jeg får tid, kan jeg uploade det hele, og så behøver ingen andre gøre det igen, smart.

En side af sagen som kunne være værd særskilt opmærksomhed, er de digitaliseringsopgaver som lokalarkiverne påtager sig, og som langt hen ad vejen udføres af frivillig arbejdskraft. Efter kommunesammenlægningen rumsterer mange rationaliseringstanker hos kommunalpolitikerne, som først vil blive realiseret efter kommunevalget for ikke at bringe de lokale sind i kog. Her er centraliseringsbestræbelserne virkelig ikke på sin plads, fordi det vil afskære masser af mennesker fra at deltage netop f.eks. i digitaliseringsopgaver, hvis det kræver bus og tog til kommunens hovedby. Foreløbig er det for Sjællands vedkommende kun Køge, der har meldt sin ankomst på KulturPerler.kb.dk, mange vil sikkert følge efter. Men det ville nok være godt, hvis arkiverne anmeldte også mindre projekter, så nogen oppe i systemet kunne få øje på den store indsats, der udøves hen over landet, se som eksempel digitaliseringen af Bogen om Lillerød. 

 

Aareladningsmanden fra Bonde-Practica 1744
Aareladningsmanden fra Bonde-Practica 1744

Wormianum har fortjenstfuldt udsendt Hans Christensen Bartsker: En liden bog om allehånde sygdomme fra 1596 i 2002. Udgiver og bearbejder er Jørgen Ladefoged.

Mange års beskæftigelse med den lille bog ‘Bonde-Practica’ gør, at hele bogens emnekreds påkalder sig interesse, og derfor bliver jeg også interesseret, da jeg møder Bartsker. Nu er feltet for Bonde-Practica bredere end kun ‘sygdomme’ – men den fungerer også som en lille lægebog. Og da Bartskers bog første gang er udkommet et år før den på dansk kendte version af Bonde-Practica, er det interessant at vurdere forskelle og ligheder. Bortset fra at ‘universet’ med de fire elementer og det system som følger heraf er fælles, er lighederne ikke påfaldende. Bonde-Practica må anses for at være tænkt mere for den almene hob – i hvert fald ikke for specialister, det er jo et åbent spørgsmål, hvor mange som egentlig kunne læse. Alligevel er universets ’system’ mere grundigt fremlagt i Bonde-Practica, synes det mig. Det kunne så være, fordi det forudsætte bekendt. Bartskers bog er i høj grad hængt op på plantemedicinen, og det er det, som vejer tungest i bogen. Men jeg finder det interessant, at selv om der tales meget om åreladningens hvor og hvornår og for hvad, så er der et ’hul’ i vejledningen på dette punkt. Godt nok står der om godt eller slet udfor stjernetegnene, men ikke hvad det skal betyde, månen er ikke nævnt i den forbindelse. Der står, at åreladning ikke er godt ved nymåne med en henvisning til månens betydning for ebbe og flod. Så vidt jeg kan se, står der ikke, at spørgsmålet om godt eller slet ved stjernetegnene afgøres af, om månen står i det pågældende stjernetegn, hvilket ellers er et ret så elementært udgangspunkt i den sag, som nævnt i Bonde-Practica – og som anført i almanakken til og med 1833. ”Ingen maa lade sin Aare aabne, naar Maaneden staaer i det Tegn, som samme Ledemod tilhører.”

Bogen er tilpasset nutidsdansk, hvilket gør den yders fremkommelig. Det er både morsom og spændende læsning. Det er en stor verden at gå ombord i, som det kan ses af litteraturfortegnelsen. Der henvises bl.a. til Salernoskolens læredigt fra omkring 1100. Synd at udgiveren ikke har haft fat i den norske oversættelse af dr.med. I Reicborn-Kjennerud fra 1932: ’Helsediktet fra Salerno’, som er interessant parallellæsning.

 

For- og bagside, samt Mai-opslag almanakken for 1833

For- og bagside, samt Mai-opslag almanakken for 1833

Boganmeldelse.com

uge18

Uge 18 udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Uge 17 - udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Uge 17 - udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Uge 17- Udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Uge 16 - udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Uge 16 - udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

 

Uge 16 – udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog.

Uge 15, udvalgt fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog
Uge 15, udvalgt fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

Udvalg uge 15 fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog

* ved tal over tekst..

...* ved tal over teksten henviser til den side i facsimileudgaven af Bonde-Practica 1744, hvor teksten kan findes.
april 2009
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
counter for wordpress
%d bloggers like this: