titelside til L.M.Wedel: jens Johnsens Historier 7 eller Underetning om Alt hvad en BNonde bør vide etc.

Titelside til L.M.Wedel: Jens Johnsens Historier / eller / Underetning om Alt hvad en Bonde bør vide etc.

Foranlediget af en kronik i Politiken om digitalisering af kulturarven, skrev jeg forleden på denne blog om ‘Open Library’. Forleden fandt jeg så en bonde-practica fra 1821 ved hjælp af Google Bogsøgning

Bonde-practica: især med hensyn til at forudsee veirligets omvexlinger ved naturlige midler
Af Lago Matthaias Wedel
Udgivet af J.H. Schuboth, 1821
Oprindeligt fra Harvard University
Digitaliseret den 23. apr 2008
89 sider

Jeg kender den godt, den er hvad jeg kalder en Anti-Bondepractica, fordi den, skønt den bærer den gamle bogs navn, dog netop gør sig til af at være dens modsætning, nemlig videnskabelig i modsætning til overtro. Da jeg udsendte min Bonde-Practica i 1975, var der nogle afvejninger af, hvor langt ud jeg skulle gå mht Anti-Bondepractica, og denne kom ikke med. Med er den imidlertid i min “Allernyeste vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica”, uden jeg gør andet end nævne den. Det er et skrift der er interessant i sin egen ret, og som kan læses ud fra mange vinkler. Jeg regner med at vende tilbage til det mere i detaljer en anden dag. Bl.a. giver den os et samtidsbillede af konflikten med at få rettet almanakken ind efter naturvidenskabelige principper uden vejrspådomme, åreladning m.v.

Det jeg vil hefte mig ved i dag, er imidlertid digitaliseringen. Det er en PDF-fil og teksten er nogenlunde læselig. Bogen er indgået i Harvards bibliotek 1942, formentlig som gave fra meterologen A. Lawrence Rotchs familje. Man har sjusket med de afsluttende plancher, som ikke er blevet foldet ud, hvorfor digitaliseringen på dette punkt er værdiløs.

Uanset dette, så er det dog ganske fantastisk, at jeg hjemme i stuen nu kan studere indholdet i en bog, jeg ellers måtte drage til København for at se.

I ovennævnte kronik i Politiken, fremhæver forfatteren farerne ved, at vi overlader digitaliseringen til Google. Jeg mener at denne advarsel kræver, at man studere Googles information nøjere. Som jeg læser den, er deres principper de samme som ‘Open Library’ – nemlig kvit og frit at stille materialet til rådighed for internettet uden at selv overtage rettigheder. Det kan naturligvis være noget af en æressag for Danmark selv at stå for digitaliseringen, men hvad var der i vejen for, at det kan ske i samarbejde både med Google og andre på banen? Jeg er ikke i og for sig uvillig til at tro, at det er rigtigt, at der den vej fra lurer farer på os – men tror det kræver en særskilt fremstilling, som måske ikke egner sig til avisen – men som vi burde kunne læse på nettet!

Men hvem er ER Google i Danmark? Der må stå danskere bag, men mig bekendt kan vi ikke slå dem op, så vi kan vurdere deres kvalifikationer for at udføre opgaven, hvad dansk litteratur angår.

En passant: Før sin Bonde-Practica havde Wedel udgivet en anden vejleding for almuen, nemlig ‘Jens Johnsens Historier’  fra 1818, der i noget mindre omfang men som ide var lig med den af Becker i Tyskland udgivne og senere overført til danske forhold som ‘Nød- og Hjelpe-Bog for Bondestanden etc.’. Vejledningen pakkes ind i et novellistisk stof, som skal gøre den mere spiselig for almue!

Danmarks hukommelse bliver digitaliseret

Advertisement