Sidste udvalg fra Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975


For årets sidste uge har jeg valgt forudsigelsen om det kommende års vejr ud fra, på hvilken ugedag juledag falder. Jeg har valgt lørdag for at se fremad, her hvor mit udvalg slutter, for juledag falder i år 2010 på en lørdag!
Som den første regel om forudsigelse af det års vejr, har Bonde-Practica denne regel:
‘Du skal Jule-Nat og Jule Dag besee,
Med deres Veyrligt, Frost , Regn eller Snee,
De 12 Dage og Nætter skulle ikke forglemt være,
Af hvilke du det gandske AarsLøb skal lære,’

hvilket betyder, at vejret den første juledag ville svare til vejret i Januar og så fremdeles 2. juledag svare til februars vejr osv.

Det forklares en detail længere fremme og slutter: ‘Saa lærer de gamle Viise i denne Sag’. Underforstået: Det er ikke bondens egne gamle regler, men regler overleveret fra antikken, flyttet lidt rundt fra den romerske kalender til den kristne – og dermed landet i ‘de tolv juledage’, en hel videnskab at gå ombord i!

I det kommende år vil jeg sætte nye indlæg i denne blot efter behov, men eller ser meningen, at man i den aktuelle uge kan gå ind her og kigge ned i den gamle brønd og se, om der er et ord, en inspiration at hente. God jagt og godt nytår!