Konklusionen: “Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at man får med, at den vidensudvikling, man følger i spillet, ligger langt fra den vidensformidling, som fandt sted til det omgivende samfund. Det er så at sige to spor. I modsat fald er den nye vidensformidling trods dens tilsyneladende åbne natur, åben overfor elevernes muligheder for at gøre egne iagttagelser, måske ikke så fuldkommen, som man kan få indtryk af. Det er ikke det samme som, at jeg tvivler på, at også jeg ville lære ikke så lidt af spillet. Min korrektion ville være let at få med – og trods sin lidenhed være vigtig.”

Nærmere forklaring får man i indlægget:  Tiden – de lærdes og de ulærdes.

 Per-Olof Johansson

Links:

Spil om universet. Digitale og tværfaglige spil i museums-undervisning
Af Jesper Bruun, Simon Egenfeldt-Nielsen, Peter W. Frederiksen, Jeppe Herlev Nielsen og Vibeke Mader