I Syddansk Universitetsbibliotek

http://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/c20w4skSsu/SDUB-O/7160099/60/81/X

søgte jeg på Bonde-Practica og mødte her noget, jeg ikke før havde mødt:
Erik Menweds / Barnelærdom./ En liden fornøyelig bog,/med fliid sammenskreffwen/oc udi trycken befordret / af / Senioribus. / / En liden / Bonde=Practica / eller / Tids=Miisere,/ sammenskreffwen dend gemeene hob/til Opljusning wed Danehoffet

Ups! det lyder da sjovt – det er nok en skillingsviseparodi og en Bonde-Practica-parodi – men da den seneste Bonde-Practica var udgivet o. 1800 er det da sjovt, at man kan blive ved med at bruge den!

Prentet hos S. Trier./ København 1873 Sider: 8 strofer, 4 vers. Med prosa mellem stroferne

Eks.info: 1 eks. tilgængeligt i SDU – Odense.
HoldingsBeholdninger SDU – Odense  Eks.  Materiale  Samling 
OUB-652  1  Udlånes ikke 

Projekt Visecenter. Skillingsvise  
 Beskrivelse: 8 strofer, 4 vers. Med prosa mellem stroferne Note: Sammen med: Nogle skjønne almindelige Gildesregler; og: Dette er dend gamle Katechismus, saaledis som de rigtige gamble Katechismusfolck eenfoldeligen haffwe at foreholde deris Børn dend; og: En artig Krønike om et lidet lykkeligt Eventyr, som i dette Aar begegnede høyædle Hr. Lars Bjørnback, Ludimagister og Kanike udi den Stad Viby.

Da den ikke udlånes og da den ikke kendes på KB, er det noget som skal opsøges ved besøg i Odense!

Reklamer