You are currently browsing the tag archive for the ‘Lægebøger’ tag.

Forsiden til ’Fornuften under troens lydighed. Naturfilosofi, medicin og teologi i Danmark 1536 – 1636’

I min artikel  ’Åreladning og Bonde-Practica’ i Nordnytt nr. 6 1979, har jeg på s. 51 skrevet, at det var en kendsgerning, at kirken forbød dissektion af mennesker og dermed forhindrede en tidligere afsløring af misforståelserne af hjertet og kredsløbet.

I Morten Fink-Jensens bog fra 2004: ’Fornuften under troens lydighed. Naturfilosofi, medicin og teologi i Danmark 1536 – 1636’ kan jeg imidlertid læse på s. 337, at jeg her videreformidler en populær fejltagelse. Hvad det nu var, som gjorde det vanskeligt at slippe af med misforståelserne omkring hjertet og kredsløbet, så var det ikke fordi der lå et kirkeligt forbud mod dissektion.

Da jeg gik meget op i Edv. Gotfredsen: Medicinens historie, kan jeg i dag godt se, at der redegøres for dissektioner i 15-1600 tallet og spekulere på, hvor jeg har hentet min opfattelse. Nu har jeg ikke sat årstal på, så det er ikke så enkelt at afdække. Det, jeg selv fandt var afgørende detaljer, har jeg sat noter ved, men ikke til denne ’kendsgerning’, selvom det kunne være interessant at vide!

Det som står tilbage er så, hvorfor dissektionerne ikke tidligere formåede at gøre op med de galenske misforståelser.

 Morten Fink-Jensens bog er en bog, som kan beskæftige en i lang tid, når man er optaget af den periode. Bogen er et opgør med misforståelser på mange områder, så jeg er føler mig ikke alene. Vi ved godt, at der begås fejl, og det er godt at få fejlene rettet. Hvad enten vi nu er amatører som jeg eller mere lærde, – f.eks. kalder han mig ‘Johansen’ . Det pågældende nummer af  Nordnytt kaldte mig ‘Johanson’ – hvilket læseren nok kunne tage højde for ved at læse litteraturhenvisningerne. Værre var, at redaktionen havde så lidt styr på de krøllede bogstaver, at nummerets tema ’Folkemedicin’ på forsiden blev til ’Jolkemedicin’!

Titelblad ISBN 91-7810-404-1


Kongelige Biblioteks udstilling:
Fra støv til guld. Afsnittet ‘Verden Indeni’
rummer flere ting af interesse for
interesserede i Bonde-Practica
bl.a. udvalgte sider fra Christiern Pedersen: Om Urtevand fra 1534
og fra Niels Michelszøn Aalborg: Medicin, Eller Læge-Boog. 1638.

‘Om Urtevand’ findes iøvrigt i en faksimileudgivelse fra Malmø (jf. her viste titelblad) med en 15 sider lang efterskrift.

Måske siger det meget om samfundet, at en overskrift godt kan lyde ‘FCK i krise’ og forudsætte, at alle ved, hvad FCK står for, men hvis det er Det Kongelige Bibliotek, kommer der til at stå ‘Bibliotek i krise’ – det forventes ikke at almenheden ved, hvad KB står for!

 

Forside Henrik Smids Lægebog 1859

Forside Henrik Smids Lægebog 1859

 

Det virker kuriøst, at Henrik Smid’s lægebog kunne overleve som folkeligt læestof  endnu i 1859, trods det at mere naturvidenskabeligt anlagt lægebøger var på markedet. De kan i øvrigt være lige så kuriøse at læse i som Henrik Smids ”Lægebog”!

Tidligere tiders lægekunst kan anskues ud fra mange aspekter. Med bogtrykkerkunstens udbredelse skete der også en udbredelse af læse-færdigheden hvilket medførte at den mest forskelligartede viden kunne formidles på en ny måde og ikke kun fra mund til mund. Når det gæl-der sygdomsbekæmpelse og helbredelse var det et felt der klart kunne drage fordel af selvhjælpsbøger, for læger var der praktisk taget ingen af.
Set med nutidens øjne er det svært at se, at bøgerne var til større hjælp, hvis i øvrigt målgruppen ”den menige mand” fandtes. Men bøgerne blev jo trykt og solgt og kom ofte i mange oplag, så brugt er de nok blevet.
Tove Elisabeth Kruse har i tidsskriftet ”Siden Saxo” skrevet en artikel om ”Danske lægebøger til menigmand”. Det vil sige, at hun fra perioden 1533 til 1677 har udvalgt seks lægebøger, ud fra hvilke hun så beskriver, hvilke råd menigmand kunne hente i disse skrifter. Det er især systemet bag bøgernes hjælpeforslag, som er i fokus. Interessant nok lægger hun stor vægt på, at udgangspunktet i tiden er religionen og dermed arvesynden., og først derefter den fra antikken hentede ”humoralpatologi”, som er læren om de fire væsker med udgangspunkt i opfattelsen af verden som bestående af fire elementer. Artiklen slutter med noget som kan opfattes som et afsæt for et forskningsprojekt, i det hun skriver: ” Kunne man forestille sig, at den mere erfaringsbaserede folkemedicin og den kloge kones behandlingstilbud var lige så gode elle måske i visse henseender bedre end antikkens tekst – og teoribase-rede humoralpatologi indfattet i kristen pønitens? Kun dybere udforsk-ning af den folkemedicinske praksis vil gøre det muligt at kaste lys over dette spørgsmål.”
Nok en forskning der vil være vanskelig at gennemføre, fordi vor vi-den om den folkemedicinske praksis skriver sig fra 18-1900 tallet, hvor man må tro at de gamle lægebøgers autoritet mere var af symbolsk art end som anvendt lekture.
Da Bonde-Practica udover så meget andet også var at forstå som en bog med læge- og sundhedsråd, undrer det mig, at Tove Elisabeth Kruse ikke nævner den. Jeg kan ikke tro andet, end den er hende bekendt, så jeg formoder, det er en pædagogisk udeladelse, da den ikke som de andre er en ”ren” lægebog. Jeg vil spørge hende ad, i håb om et svar her i bloggen!

PS.
Jeg fandt frem til artiklen i ’Siden Saxo’, 2009/1 fordi jeg er gået i gang med at læse Tove Elisabeth Kruse: Helhedsvison og videnskab hos 1500-1600 tallet naturforskere. Den virker langt fra letlæst, men jeg tog den med mig fra C.A.Reitzels ophørsudsalg, fordi den lød som en bog, som kan hjælpe en til forståelse af den tid, som muliggjorde Bonde-Practicas overlevelse som folkelæsning i 300 år.

* ved tal over tekst..

...* ved tal over teksten henviser til den side i facsimileudgaven af Bonde-Practica 1744, hvor teksten kan findes.
januar 2021
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
counter for wordpress
%d bloggers like this: