Katalogseddel, Danske Samling KB

Katalogseddel, Danske Samling KB

 

 

 California State Library er ved siden af lignende bestræbelser fra andre kanter, i gang med et kæmpeprojekt til digitalisering af alverdens bøger,

 Open Library.

 

Netop i dag giver disse bestræbelser sig udtryk i en kronik i Politiken, hvor toppen af kulturbevaringspyramiden med direktøren for Det Kongelige Bibliotek i spidsen fortæller om de danske tiltag og formaner til forøget indsats.

Tænk at det skal føles nødvendigt at danne en sådan falanks for at tro på, at der er politikere og offentlighed, som hører efter. Men de har nok ret her i.

Jeg, en amatør fra landet, genudgav i 1975 ’Bonde-Practica eller Veyr-Bog’, som alle der jævnligt læser med på denne blog næppe kan undgå at vide. Faktisk var IT opfundet den gang, selvom vi kaldte det EDB.

Jeg stiftede i forbindelse med mit studium af den bog bekendtskab med ’Danske Katalog’ på Det Kongelige Bibliotek, hvilket var ret spændende. Men alligevel var det muligt at tænke også dengang, og jeg finder det derfor interessant i dag at trække en illustration og billedteksten frem i dag til beskuelse.

 

Billedtekst i Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975

Billedtekst i Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975

 En kendt forsker drillede mig med denne tekst. Det ville aldrig ske!

Meget er der dog sket, for meget af det, jeg måtte til København for at finde ud af, kan nu efterforskes i REX på KB’s hjemmeside. Men faktisk kunne man godt allerede dengang have lagt en plan og fulgt den, hvis man havde været lidt fremsynede.

Hvis man skal tro kronikken, var man sendrægtige i optrækket. Hvorfor mon? Mon ikke forslagene har været der, men alt for mange, hvis IT-kendskab strakte sig til at sende en mail, har stillet sig i vejen, ude af stand til at se perspektivet i forslagene. Nu kan der så argumenteres med, hvad der gøres i udlandet, og det tæller mere end hjemlig fornuft.

Hvad jeg mangler i kronikken, er en henvisning til projekt Runeberg og f.eks. Open Library, hvor det er muligt for enhver at give sit bidrag. Nu handler kronikken om at promovere det af kronikørerne søsatte projekt – men så kunne man forestille sig, at man havde kulturjournalister, der satte os ind i de videre muligheder, der ligger lige for næsen af os.

Hvad angår Bonde-Practica, som stod i Open Library med en standard forside, ja så kunne jeg selv gå ind og uploade den rigtige, og den dag jeg får tid, kan jeg uploade det hele, og så behøver ingen andre gøre det igen, smart.

En side af sagen som kunne være værd særskilt opmærksomhed, er de digitaliseringsopgaver som lokalarkiverne påtager sig, og som langt hen ad vejen udføres af frivillig arbejdskraft. Efter kommunesammenlægningen rumsterer mange rationaliseringstanker hos kommunalpolitikerne, som først vil blive realiseret efter kommunevalget for ikke at bringe de lokale sind i kog. Her er centraliseringsbestræbelserne virkelig ikke på sin plads, fordi det vil afskære masser af mennesker fra at deltage netop f.eks. i digitaliseringsopgaver, hvis det kræver bus og tog til kommunens hovedby. Foreløbig er det for Sjællands vedkommende kun Køge, der har meldt sin ankomst på KulturPerler.kb.dk, mange vil sikkert følge efter. Men det ville nok være godt, hvis arkiverne anmeldte også mindre projekter, så nogen oppe i systemet kunne få øje på den store indsats, der udøves hen over landet, se som eksempel digitaliseringen af Bogen om Lillerød. 

 

Advertisement